Dezvoltare Autocunoastere Credinta

Proiectul D.A.C. (Dezvoltare – Autocunoaştere - Credinţă la vârsta adolescenţei)

Ideea proiectului D.A.C. a venit din necesitatea organizării unui program care să se adreseze tinerilor care nu sunt încă studenţi (adulţi şi tineri profesionişti), respectiv liceenilor, adolescenţilor în general. Problemele pe care societatea românească le pune liceenilor, crizele şi căutarile specifice vârstei, raportarea la lume, familie, Biserică, şcoală, societate, toate acestea au condus spre elaborarea unui program complex care să contribuie în mod informal la o educaţie corectă, continuă, creştină, ancorată în valorile trecutului şi deschisă spre viitor.

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă consideră că o formare personală constantă din punct de vedere profesional, social şi religios este necesară la vârsta adolescenţei. Viitorul societăţii şi al Bisericii ţine de formarea pe care viitorii adulţi responsabili în societate o primesc la vârsta primelor critici şi alegeri, a primelor reacţii şi comentarii personale.

Proiectul D.A.C. se adresează adolescenţilor, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, care sunt integraţi în învăţământul de stat sau privat, fără niciun fel de discriminare de statut social, sex, apartenenţă etnică sau confesională.

Din punct de vedere juridic, proiectul D.A.C. are la bază parteneriate realizate între Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă şi: 1) şcoli şi licee din diferite oraşe; 2) parohii ortodoxe din diferite localităţi.

Parteneriate D.A.C.

Prin intermediul activităţilor ludice şi artistic-educaţionale, întâlnirilor regulate şi taberelor, proiectul DAC îşi propune să-i ajute pe adolescenţi în:

- autocunoaştere şi dezvoltarea simţului relaţional
- consiliere şi orientare şcolară şi profesională
- cunoaşterea lumii moderne şi a provocărilor sale pentru a se putea angaja direct în rezolvarea acestora

- sensibilizarea lor pentru voluntariat social şi creştin

Principalele activităţi în proiectul D.A.C. sunt:

- întâlniri lunare în licee şi centre de voluntariat

- excursii şi pelerinaje

- activităţi social-caritabile

- weekenduri tematice

- tabăra anuală a proiectului D.A.C. intitulată Vara adolescenţilor de la Mănăstirea Tismana

Întâlniri adolescenţi D.A.C.

Weekenduri tematice D.A.C.

Tabăra D.A.C. Vara Adolescenţilor Mănăstirea Tismana