Istoric

Povestea Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă a început în anul 1993, când prin intermediul primelor contacte dintre comunitatea catolică Fondacio, chrétiens pour le monde şi Biserica Ortodoxă Română, contacte mijlocite de PS. Serafim, episcop vicar al arhiepiscopiei Sibiului, actualmente Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, câţiva tineri ortodocşi români au organizat o tabără la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, la care au participat 80 de tineri belgieni şi români cu vârste între 14 şi 30 de ani. În această tabără au participat dna. prof. Victoria Joantă, pr. Gerald Connerotte (catolic), pr. Vasile Grăjdian (ortodox), Patrick şi Anne van der Planke, Maurice şi Marie Christine Krack.

În anii 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 tineri români au participat la tabere pastorale organizate de Asociaţia Fondacio, chrétiens pour le monde, în Franţa. Aceste tabere au avut loc la Mănăstirea Reinacker (Alsacia), Feclaz (Munţii Pirinei). Organizatorii acestor tabere erau membri ai comunităţii Fondacio, chrétiens pour le monde şi preoţi ortodocşi din România. Au participat de fiecare dată tineri români din Sibiu, marea majoritate studenţi ai Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.

Între 28 decembrie 1996 şi 3 ianuarie 1997 a avut loc vizita lui Gérard Testard, preşedintele departamentului internaţional al Fondacio, alături de Patrick François, responsabilul pentru problemele de tineret, şi de alţi teologi şi responsabili ai unor servicii ale Fondacio. Aceştia s-au întâlnit la Bucureşti cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Sibiu cu Î.P.S. Sa Mitropolitul Antonie Plămădeală, Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Transilvaniei, cu Î.P.S. Sa Ioan Robu, Arhiepiscopul Bisericii Romano-Catolice din România, cât şi cu o serie de reprezentanţi ai unor asociaţii ortodoxe.

În vara anului 1999 a fost transpusă în realitate ideea organizării de către tinerii români a unui forum pentru tinerii din Romania. Astfel a fost organizată prima tabără de vară cu numele Forumul Tinereţe şi Speranţă la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, cu participarea a 90 de tineri români, alături de care au venit ca invitaţi tineri din Franţa şi Liban.

Din anul 1999 în fiecare vară, în ultima săptămână din luna iulie, are loc la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, Forumul Tinereţe şi Speranţă. Au fost prezenţi în acest forum, în fiecare an Părintele Arhimandrit Teofil Pârâian, preoţii profesori de la Facultatea din Sibiu, Vasile Grăjdian şi Constantin Necula, precum şi invitaţi din spaţiul bisericesc, cultural, artistic, media, învăţământ, politic (P.S. Sa Visarion Răşinăreanu, episcop vicar al Arhipiscopiei Sibiului, Părintele Arhimandrit Stareţ Ilarion Urs, Grigore Leşe, Gabriel Liiceanu, Dan C. Mihăilescu, Klaus Johannes, Cristian Tabără, Corneliu Bucur s.a.).

În decembrie 2000 a fost realizat un parteneriat între Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu şi Fondacio, chrétiens pour le monde, care s-a materializat într-un document cadru care a deschis noi posibilităţi de colaborare academică.

În aprilie 2001 a fost înfiinţată juridic „Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă”, cu sediul în Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, preşedinte al Asociaţiei fiind Cosmin Ioan Şoaită.

În iulie 2001 a participat în forumul de la Sâmbăta de Sus, Martin Yelle, fapt ce a permis realizarea unui parteneriat cu Centre Emmaüs des Bois-Francs (Canada).

În septembrie 2001, Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă a obţinut autorizaţia care permite desfăşurarea de activităţi în domeniul protecţiei copilului pe o perioadă de 1 an. O lună mai târziu, Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă începea activităţile în cadrul orfelinatului din Orlat (jud. Sibiu) cu o frecvenţă de 2 întâlniri pe lună.

Tot în septembrie 2001, în cadrul Facultăţii de Teologie din Sibiu începeau cursuri (o dată la două săptămâni) pe diferite teme religioase, sub îndrumarea părinţilor profesori Vasile Grăjdian şi Constantin Necula. Întâlnirile de la Facultate aveau să se dezvolte în programul „Dialoguri pentru credinţă”. Programul „Dialoguri pentru credinţă” constituie de atunci cadrul general de întâlniri săptămânale pentru tinerii din Asociaţie. Dialogurile se desfăşoară fără întrerupere din 2001 la Facultatea de Teologie din Sibiu (de obicei în sala de muzică) şi din 2006, simultan cu dialogurile din Sibiu, în podul Bisericii Sf. Fanurie din Bucureşti.

În februarie 2002 a avut loc vizita pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, decanul Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu şi a pr. conf. dr. Vasile Grăjdian, secretar ştiinţific al aceleaşi facultăţi, la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Angers (Franţa), care s-a concretizat printr-un parteneriat între Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă şi Centrul de Formare Continuă Aplicată (CIRFA) din Angers.

În martie 2002 a avut loc vizita unei delegaţii franceze compusă din Gérard Testard, preşedintele Fondacio, chrétiens pour le monde, François Prouteau, directorul CIRFA, şi Patrick François, responsabil de proiecte de tineret în cadrul Fondacio. Aceştia au prezentat studenţilor de la Facultatea de Teologie din Sibiu două conferinţe cu tema „Antropologia şi pedagogia vocaţiei”, urmate de o dezbatere la care studenţii au adresat întrebări pe marginea subiectului.

Începând cu anul 2002, pe baza unei idei iniţiate de un voluntar al Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă (Alexandra Drăgoi) şi dezvoltate în cadrul unei formări la CIRFA, a fost demarat un amplu proiect social intitulat Tineri pentru Tineri,  în care fete orfane din cadrul orfelinatului Orlat erau asistate, educate, consiliate social, afectic, religios. În mod concret a fost iniţiat un proiect tip apartament, de asistenţă socială 24 / 24 ore în care locuiau simultan 6 beneficiare împreună cu asistentele sociale. Scopul proiectului a fost integrarea socială, personală, educativă şi afectivă a tinerelor beneficiare în societate. Finalitatea proiectului consta în posibilitatea fiecărei beneficiare de a-şi obţine diploma de bacalaureat, de a se întreţine singură, de a avea un loc de muncă, de a-şi întemeia o familie. De-a lungul anilor au beneficiat de ajutor în cadrul proiectului Tineri pentru Tineri, 32 de fete orfane, o mare parte dintre beneficiare reuşind să intre la facultate.

Alături de Tineri pentru Tineri, Asociaţia a mai dezvoltat un program intitulat Autonomie, destinat unui ajutor concret financiar fostelor beneficiare ale proiectului Tineri pentru Tineri.

În anul 2005, membrii Adunării Generale au votat modificarea statutului Asociaţiei. Pe baza acestor modificari şi a unui dosar înaintat Direcţiei de Protecţie a Copilului Sibiu, Asociaţia a primit definitiv acreditare pentru proiecte de tip asistenţă socială.

Anual au avut loc vizite tematice ale unor delegaţii din partea Fondacio, chretiens pour le monde (Gérard Testard, Patrick François, Ignacio Rosellot, Emmanuel van der Straten) în România. În martie 2005, în cadrul unei vizite a lui Gérard Testard şi a lui Patrick François, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei care a ales, conform noului statut, preşedintele Asociaţiei, în persoana lui Cosmin Ioan Şoaită (cu un mandat de patru ani) şi un Consiliu Director, alcătuit din tineri voluntari (cu un mandat de doi ani). Asociaţia a primit în acel moment şi un Consiliu Duhovnicesc (permanent), alcătuit din preoţi îndrumători spirituali ai Asociaţiei şi ai membrilor săi. Preşedintele de onoare al Asociaţiei a fost desemnat, conform statutului, părintele Vasile Grăjdian.

În noiembrie 2005, a avut loc vizita lui Gérard Testard, Patrick François, Emmanuel van der Straten la Bucureşti. Aceştia au fost primiţi la Patriarhia Română de către P.S. Ambrozie Sinaitul şi de către părintele consilier patriarhal Cristian Popa. Începând cu acest moment a luat fiinţă cel de-al doilea grup de acţiune al Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă, în Bucureşti, în cadrul Bisericii Mihai Bravu – Sf. Fanurie, al cărei paroh este părintele Cristian Popa, care a şi devenit parte a Consiliului Duhovnicesc al Asociaţiei.

În ianuarie 2006, a avut loc la Sibiu o întâlnire între Gérard Testard, Patrick François, Emmanuel van der Straten, preşedintele Asociaţiei, Cosmin Ioan Şoaită, membri ai Consiliului Director ai Asociaţiei şi noul Mitropolit ales şi înscăunat al Ardealului şi Arhiepiscop al Sibiului, Laurenţiu Streza. Întâlnirea s-a concluzionat în indemnul adresat de către Î.P.S. Sa Laurenţiu Streza de a continua activităţile Asociatiei, cu Înalta Sa binecuvântare arhierească.

Începând cu anul 2006, pe baza unui idei iniţiate de un voluntar al Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă (Andreea Jugărean) şi dezvoltate în cadrul unei formări la CIRFA, a fost iniţiat un proiect destinat adolescentilor (14-18 ani). Proiectul se numeşte Dezvoltare – Autocunoaştere – Consiliere şi este realizat de către Asociaţie în parteneriat cu licee din Sibiu şi ulterior şi din Bucureşti. Proiectul presupune întâlniri lunare (tematice, pascale), activităţi de voluntariat, weekenduri tematice şi o tabără anuală la Mănăstirea Tismana, jud. Gorj. Primul weekend tematic au avut loc în decembrie 2006 la Sibiel, iar prima tabără a proiectului Dezvoltare – Autocunoaştere – Consiliere a avut loc în iulie 2007, când au participat 45 de adolescenţi din Sibiu şi Bucureşti, alături de voluntari adulţi ai Asociaţiei. În anul 2010, tabăra de la Mănăstirea Tismana a ajuns la a IV-a ediţie, proiectul cumulând un număr de 7 weekenduri tematice (Sibiel, Răşinari, Căprioara, Sărata Monteoru, Poiana Pinului, Nucşoara).

În februarie 2007 a avut loc la Paris, Institutul Catolic din Paris, Colocviul International intitulat Humanisme, salut en Jésus Christ: même enjeu? même chemin?, la care au participat P.S. Sa Visarion Răşinăreanu, părinţii profesori Constantin Necula şi Vasile Grăjdian, Cosmin Ioan Şoaită şi Alexandru Atanase Barna.

În mai 2007 a avut loc la Sibiu, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Adunarea Generală a Asociaţiei care a ales un nou Consiliu Director, alcătuit din tineri voluntari.

În septembrie 2007, Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă s-a implicat activ in cadrul celei de-a III-a Adunări Ecumenice Europene, organizând un stand propriu (programul AGORA la Casa de Cultură a Sindicatelor) şi contribuind cu voluntari pentru Mitropolia Ardealului. În cadrul Adunării a avut loc şi o scurta întâlnire între Gérard Testard (membru în delegaţia franceză la cea de-a III-a Adunare Ecumenică Europeană), Patrick François, Î.P.S. Sa Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Î.P.S. Sa, Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

Începând cu anul 2007, în cadrul Forumului Tinereţe şi Speranţă de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus au participat şi tineri din Republica Moldova şi Ucraina. Legătura dintre aceştia şi organizatori s-a păstrat, astfel încât în februarie 2010 a avut loc o vizită a lui Alexandru Atanase Barna şi Nicuşor Golişteanu la Chişinău (Rep. Moldova) cu scopul organizării unui forum dedicat tinerilor din Republica Moldova.

În ianuarie 2008 a avut loc la Versailles (Franţa) o sesiune de formare pentru membrii Asociaţiei Fondacio, chrétiens pour le monde, la care au participat şi membrii Consiliului Director al Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă.

În mai 2008, în cadrul unui parteneriat între Mitropolia Ardealului şi Asociaţia Ortdodoxă pentru o Lume Nouă, a fost demarat proiectul PHARE cu titlul Centrul de consiliere pentru integrarea profesională a tinerilor peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului, având titlul intern Egalitate de Şanse. Proiectul Egalitate de şanse se doreşte a fi continuarea proiectului Asociaţiei Tineri pentru tineri, asigurându-se o consiliere profesională, psihologică, socială, afectivă şi religioasă tinerilor orfani din jud. Sibiu care părăsesc orfelinatele şi nu îşi găsesc de lucru. Proiectul a fost iniţial finanţat de Uniunea Europeană prin PHARE (perioada mai 2008 - aprilie 2009), urmând ca ambii parteneri (Mitropolia Ardealului şi Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă) să asigure continuitatea proiectului în mod obligatoriu timp de 3 ani de zile. Proiectul a pornit cu un număr de 25 de beneficiari iniţiali, iar în iunie 2010 număra un număr de 90 de tineri orfani beneficiari. Evaluarea realizată de către Agenţia PHARE Alba-Iulia în martie 2010 a arătat că proiectul s-a dezvoltat peste condiţiile prevăzute în contractul de finanţare, numărându-se printre proiectele de succes finanţare PHARE în jud. Sibiu.

În octombrie 2008, a avut loc la Borzé (Belgia), Congresul international al Fondacio, chrétiens pour le monde; intitulat: «Par Lui, avec Lui et en Lui». În cadrul acestui congres a fost ales noul preşedinte al Asociaţiei în persoana lui Ignacio Rosellot (Chile), vicepresedinţii Patrick Francois (Franta) şi Antoine Dzmah, şi membrii Consiliului Internaţional. Părintele Vasile Grăjdian a fost ales membru asociat (ortodox) al Consiliului International al Fondacio, chrétiens pour le monde. Au participat din partea Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă membrii Consiliului Director.

În data de 30 ianuarie 2009, a avut loc la Roma – Vatican, procesiunea de recunoaştere de către Biserica Romano-Catolică a statutului de drept pontifical pentru Asociaţia Fondacio, chretiens pour le monde. Au participat din partea Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă parintele Vasile Grajdian şi Alexandru Atanase Barna.

În februarie 2009, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei, care a ales un nou preşedinte al Asociaţiei (cu un mandat de patru ani) în persoana lui Alexandru Atanase Barna, şi un nou Consiliu Director alcătuit din tineri voluntari. Vicepreşedinte ale Asociaţiei au fost alese Emanuela Stoian şi Georgeta Bota, iar secretar general, Nicuşor Golişteanu.

În aprilie 2009 a avut loc, în Săptămâna Luminată, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, prima întâlnire pentru tineri de rugăciune pusă sub semnul luminii pascale, la care au participat tineri voluntari în Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă. De atunci, în fiecare an, în Săptămâna Luminată, tinerii din Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă se regăsesc pentru rugăciune la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus.

Între 15 şi 17 februarie 2010 a avut loc la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, o sesiune pastorală conţinând din mai multe conferinţe ţinute de Gérard Testard şi pr. conf. dr. Constantin Necula, adresate preoţilor ortodocşi din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale din Sibiu şi profesorilor de religie din Braşov, Făgăraş şi Sibiu. În urma acestei sesiuni şi ca un omagiu pentru întreaga sa activitate în colaborare cu Mitropolia Ardealului, Î.P.S. Sa Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului şi Athiepiscopul Sibiului, a conferit o diplomă de merit fostului preşedinte Fondacio, chrétiens pour le monde, Gérard Testard. Această sesiune a fost urmată de o primă sesiune de formare (19-22 februarie 2010) pentru tineri voluntari români care doresc să activeze în cadrul Asociaţiei, animată de Jocelyne Mouawad (Liban – Franta) şi Patrick François.

În data de 12 mai 2010, preşedintele Asociaţiei, Alexandru Atanase Barna, împreună cu o delegaţie franceză, condusă de fostul preşedinte Fondacio, Gérard Testard, a participat la evenimentul intitulat Miteinander für Europa / Ensemble pour l'Europe, în cadrul celei de-a II-a ediţii a Ökumenisher Kirchentagen, München. Scopul prezenţei preşedintelui Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă în cadrul evenimentului de la München a fost o primă analiză a mişcării europene Miteinander für Europa / Ensemble pour l'Europe, în vederea dezvoltării de evenimente similare în România.

În data de 16 iunie 2010, fiecare membru al echipei proiectului social Egalitate de Şanse, proiect realizat de către Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă în parteneriat cu Mitropolia Ardealului (Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului), au primit din partea Î.P.S. Sale Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza , Mitropolitul Ardealului şi Arhiepiscop al Sibiului, o diplomă de merit pentru contribuţia în susţinerea şi implementarea proiectului PHARE 2006 cu titlul Centrul de consiliere pentru integrarea profesională a tinerilor peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului (Egalitate de Şanse), în perioada 01.05.2008-30.04.2009 (perioada de finanţare PHARE). Membrii echipei sunt: Nicolae Blaga - manager, Nadia Perişanu - consilier de orientare profesională, Mihaela Cornilă - psiholog şi Eliodora Surdea - asistent social.

În cadrul vizitelor de lucru ale delegaţiilor franceze responsabile pentru finanţarea şi susţinerea axei sociale ale Asociaţiei, a avut loc în februarie 2010 o întâlnire de lucru şi evaluare în cadrul proiectului Centrului de consiliere pentru integrarea profesională a tinerilor peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului (Egalitate de Şanse).

În perioada 6-10 august 2010 a avut loc în Republica Moldova, la iniţiativa AOLN, cu sprijinul local al Parohiei Ortodoxe Sf. Ap. Petru şi Pavel din Chişinău (Mitropolia Basarabiei) un prim forum pentru tineri la Mănăstirea Chiţcani - Noul Neamţ (Republica Moldova / Transnistria). În cadrul acestui prim forum au participat tineri voluntari ai AOLN şi tineri voluntari din cadrul centrului parohial Sf. Ap. Petru şi Pavel din Chişinău.

În data de 15 noiembrie 2011, a avut loc o întâlnire a delegaţiei formată din Maurice Barth, responsabil pentru proiectele sociale din cadrul Asociaţiei Fondacio, chrétiens pour le monde, şi Emmanuel van der Straten, membru Fondacio Belgia, cu P.S. Sa, Prea Sfinţitul Andrei Făgărăşanul, episcop vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Sibiului. În urma acestor întâlniri şi a discuţiilor avute între reprezentanţii Mitropoliei Ardealului şi Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă, s-a hotărât ca proiectul social desfăşurat în parteneriat între AOLN şi Mitropolia Ardealului ce se termina în mod normal în data de 30 aprilie 2012, să continuie pentru o perioadă de încă un an, urmând aceloraşi termeni de parteneriat.

Între 26 şi 28 aprilie 2012 a avut loc în România, la Sibiu şi la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, vizita unei delegaţii internaţionale compusă din Marc Fornari, membru în Consiliul Internaţional Fondacio, Michel Smith, responsabil în cadrul sediului Fondacio pentru dialogul ecumenic şi interreligios, Eric de Walque, fost preşedinte al Fondacio Belgia şi organizator al Congresului internaţional al Fondacio de la Borzéé din anul 2008. Această delegaţie s-a întâlnit cu Î.P.S. Sa, Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, cu P.S. Sa, P.S. Andrei Făgărăşanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, precum şi cu P.C. Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, decanul Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu. Delegaţia franceză a prezentat Înalt Prea Sfinţitului Laurenţiu scrisoarea oficială din partea Preşedintelui Fondacio, Ignacio Rosselot, prin care s-a cerut acordul Mitropoliei Ardealului de organizare a următorului Congres Fondacio în România, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, în anul 2013. În urma acordului primit, s-a hotărât ca între 13 şi 20 mai 2013 să aibă loc la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, cel de-al IV-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Fondacio, chrétiens pour le monde, organizat de Consiliul Internaţional Fondacio şi susţinut la nivel local - tehnic de către Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă. La Congres sunt aşteptaţi 150 de invitaţi din 25 de ţări, precum şi personalităţi bisericeşti din lumea romano-catolică şi ortodoxă.