Cine suntem?

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă (A.O.L.N.) este o asociaţie de tineri creştini ortodocşi, organizaţi în două grupuri de acţiune (Sibiu şi Bucureşti). Asociaţia are la bază un parteneriat ecumenic cu Asociaţia internaţională „Fondacio, chrétiens pour le monde” (www.fondacio.org).

Acest parteneriat a fost iniţiat cu acordul Î.P.S. Sale Mitropolitul Antonie Plămădeală în anul 1993 şi s-a concretizat juridic în anul 1999, având sediul în Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, camera 6.

Asociaţia funcţionează în prezent cu Înalta Binecuvântare a Î.P.S. Sale Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza şi se află sub purtarea de grijă duhovnicească a pr. prof. dr. Vasile Grăjdian (Sibiu, secretar ştiinţific Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu), pr. conf. dr. Constantin Necula (Sibiu, consilier mitropolitan) şi a pr. Cristian Popa (Bucureşti, consilier patriarhal).

Asociaţia grupează tineri creştini ortodocşi, deschişi valorilor ecumenice, care îşi propun să contribuie prin voluntariat, în cadrul proiectelor pastorale şi sociale iniţiate şi dezvoltate împreună în România, la apropierea tinerilor faţă de Biserica Ortodoxă şi faţă de valorile acesteia, sprijinind apropierea interumană, dialogul şi respectul reciproc. În prezent Asociaţia are mai multe echipe de lucru, însumând aproximativ 40 de tineri voluntari activi.

În urma ediţiilor forumului ecumenic internaţional Tinereţe şi Speranţă de la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, s-au iniţiat treptat, în cadrul Asociaţiei, grupuri de acţiune de tineret, care ulterior, prin asumarea condiţiei de voluntariat şi a educaţiei creştine, au început să dezvolte diferite proiecte sociale şi pastorale creştin-ortodoxe.

În prezent, Asociaţia funcţionează în două centre de lucru: în Sibiu (în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” şi al proiectelor sociale dezvoltate în judeţul Sibiu) şi în Bucureşti (în cadrul Centrului Misionar Sf. Fanurie, cu binecuvântarea şi sub purtarea de grijă a pr. paroh Cristian Popa).

Conducerea Asociaţiei

Descarcă pliantul Asociaţiei

Descarcă raportul general AOLN pe anul 2011

Descarcă raportul general AOLN pe anul 2010

Descarcă raportul general AOLN pe anul 2009