Egalitate de Şanse

Proiectul „Centrul de consiliere pentru integrarea profesională a tinerilor peste 18 ani, care au părăsit sau se pregătesc sa părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului” are la bază parteneriatul special între Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă şi Mitropolia Ardealului – prin Arhiepiscopia Ortodoxă a Sibiului – (a fost conceput în continuarea proiectului Tineri pentru tineri şi Autonomie). Proiectul a debutat în anul 2008 şi a beneficiat timp de un an de zile de finanţare nerambursabilă PHARE (schema de finanţare 2006/018-147.04.02.03.01.01.707 – Măsuri de incluziune socială), cu condiţia contractuală de a acorda servicii de asistenţă socială şi consiliere socio-profesională beneficiarilor timp de cel puţin 4 ani în cadrul aceluiaşi centru şi în cadrul aceleiaşi echipe formate iniţial (un manager de proiect, un asistent social, un consilier de orientare profesională, un psiholog). Deşi proiectul a fost conceput iniţial pentru minim 20 de beneficiari în primul an, la sfârşitul perioadei de evaluare PHARE însuma 75 de beneficiari, iar în prezent sunt înregistraţi 145 de beneficiari – tineri orfani din judeţul Sibiu care părăsesc sistemul de protecţie de stat sau sau tineri în situaţii de risc, care nu au nicio perspectivă de muncă, de studiu şi de incluziune socială.

Proiectul are la bază necesitatea absolută de a asigura o protecţie socială continuă şi după părăsirea sistemului de stat, moment în care statul prin legislaţia curentă nu mai exercită niciun fel de protecţie reală sau ajutor social concret.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea grupurilor dezavantajate pentru inserția pe piața muncii care să contribuie la promovarea oportunităților de ocupare pentru grupurile și persoanele cu risc ridicat de excluziune socială.

Scopul proiectului: Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani care părăsesc sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecția copilului de pe raza județului Sibiu, precum şi pentru persoane tinere aflate în situaţii limită.

Activităţi în cadrul proiectului:

- consiliere profesională în alegerea domeniului de activitate

- evaluarea competenţelor dobândite în sistem formal/informal

- furnizare de servicii de mediere în vederea stabilirii de legături directe între angajatori şi beneficiarii direcţi în vederea realizării unei relaţii de angajare

- asistenţă în vederea orientării/reorientării profesionale

- consiliere în vederea menţinerii unui loc de muncă

- informare cu privire la cerinţele de pe piaţa forţei de muncă

Parteneri ai proiectului:

Partener principal: Mitropolia Ardealului prin Arhiepiscopia Sibiului, cu următoarele funcţii:

- cofinanţare 10 % proiect;

- asigurare salarizare 2 angajaţi;

- asigurare spaţiu şi funcţionare în sediului proiectului pus la dispoziţie de Mitropolie.

Partener: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Sibiu cu următoarele funcţii:

- furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor, asigură cursuri de calificare şi recalificare pentru beneficiarii direcţi ai proiectului.

- furnizor de informaţii privitoare la piaţa muncii, la caracteristicile economiei locale pe sector de activitate economică şi la potenţialii angajatori.

- oferă acces la cursuri şi alte surse de formare şi informare  pentru personalul implicat în proiect (materiale de instruire şi surse de dezvoltare profesională).

Asociat al proiectului: Direcţia Genalerală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

- ajută la identificarea posibililor beneficiari direcţi ai acestui proiect (tineri între 18-26 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului), pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

Proiectul vine în întâmpinarea unor soluţii concrete privind incluziunea socială a beneficiarilor: asigurarea constantă a unui loc de muncă decent şi un mod de viaţă neafectat de discriminare.

Beneficiarii proiectului constituie, prin carenţele tot mai mari în dezvoltarea personală, în educaţia primită în orfelinat, în calificarea profesională, o categorie defavorizată din punct de vedere social şi financiar. Scopul proiectului este să acorde o şansă egală la viaţă, demnitate şi împlinire personală celor care au avut neşansa să petreacă mai mulţi ani într-un orfelinat sau celor ce reprezintă risc social.

Activităţile desfăşurate în centru sunt multiple, la nivel de monitorizare, intermediere, implementare, educaţie de bază, consiliere, asistenţă socială, familială, financiară şi au loc în cadrul centrului (50%) şi pe teren (50%) – angajatori, parteneri, orfelinate, centre rezidenţiale, diverse instituţii. Conform specificului Asociaţiei noastre, beneficiarii se bucură şi de consiliere spirituală şi de ajutor din partea comunităţilor parohiale ortodoxe din Sibiu şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu (integrare, respect, ajutor financiar, colegialitate).

Proiectul are la bază necesitatea unei continuităţi la nivel de viziune şi de program în ceea ce priveşte asistenţa socială a copiilor din orfelinate, dar nu numai. Proiectul Asociaţiei noastre vine să completeze acest vid instituţional, accentuat în ultimii 2 ani pe fondul creşterii şomajului şi a crizei financiare, şi să ofere un sprijin real unor tineri traumatizaţi de refuzul constant al angajatorilor şi de neputinţa de a se bucura de propria viaţă.

Concurs pentru ocuparea postului de asistent social în cadrul proiectului Egalitate de Şanse - Centrul de Consiliere pentru tineri (25 iulie 2011)

Echipa proiectului:

- manager proiect: Nicolae Blaga / angajat Arhiepiscopie

- 1 asistent social / angajat AOLN

- 1 consilier de orientare profesională / angajat AOLN

- 1 psiholog / angajat Arhiepiscopie

Echipa este însoţită şi de către un preot ortodox, alături de alţi voluntari, stundeţi şi asistenţi sociali. Echipa proiectului a fost asistată de către doi consultanţi (Arhiepiscopie) voluntari.

PRELUNGIRE PROIECT: În urma discuţiilor avute în perioada noiembrie 2011-aprilie 2012, s-a hotărât prelungirea proiectului pentru un an de zile (finalitate aprilie 2013), având o echipă restrânsă: 1 asistent social - cu competenţe consilier de orientare profesională / angajat AOLN şi 1 psiholog / angajat Arhiepiscopie.

BUGET PROIECT:

Finanţare europeană (primul an al proiectului - finanţare PHARE): 66390 euro

Cofinanţare Arhiepiscopie (primul an al proiectului - finanţare PHARE): 6639 euro + costuri TVA utilităţi şi servicii

Buget anual Arhiepiscopie în proiect (între 01.05.2009 şi 30.04.2012): 2 salarii anual: manager de proiect şi psiholog + cheltuieli de întreţinere spaţiu, utilităţi, consumabile.

Buget anual AOLN în proiect (între 01.05.2009 şi 30.04.2012): 11959 euro anual = 2 salarii: asistent social şi consilier de orientare profesională.

Buget anual AOLN în proiect (între 01.05.2012 şi 30.04.2013): 5980 euro anual = 1 salariu: asistent social (cu competenţe de orientare profesională)

Album poze proiect social AOLN Egalitate de şanse

Proiectul Egalitate de şanse în Mitropolia Ardealului: site-ul biroului de Asistenţă socială a Arhiepiscopiei Sibiului.