Master Teologie şi proiect social

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă a trimis pentru formare în domeniul pastoral şi social în perioada 2001-2008 tineri români ortodocşi în cadrul unui program intitulat Foi et Engagement din cadrul CIRFA (actualul Institut de Formare Fondacio Europe - Angers, Franţa). Programul Foi et Engagement din cadrul CIRFA s-a realizat în parteneriat cu Universitatea Catolică de Vest din Angers (UCO).

În urma evaluării parcursului de dezvoltare personală şi profesională a tinerilor care au absolvit un an de pregătire în cadrul acestui program în Franţa, Asociaţia a luat iniţiativa adaptării unei formări universitare ortodoxe similare în România, păstrând dimensiunea internaţională şi ecumenică.

În urma discuţiilor avute între Fondacio, chrétiens pour le monde, Universitatea Catolică de Vest din Angers, CIRFA - IFF Europe, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu şi Facultatea de Ştiinţe (Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială) din cadrul aceleiaşi Universităţi a fost conceput un program de Masterat în domeniul managamentului proiectului social cu tema Teologie şi Proiect Social cu durata de 4 semestre, gestionat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu în parteneriat cu Universitatea Catolică de Vest din Angers. Masterul a primit acreditare din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Naţionale în anul 2009 (cf. OM 4666/03.08.2009, p. 64).

Îm perioada 2008-2011, au fost înscrişi 6 studenţi care au beneficiat de un program de pregătire universitară avansată în teologie, sociologie şi economie socială. Un semestru din anul al II-lea de Masterat presupune un schimb Erasmus de studenţi, formarea şi evaluarea având loc la Angers, la Universitatea Catolică de Vest (Facultatea de Teologie Catolică) şi la Institutul IPSA (Institutul de psihologie şi sociologie aplicată) din cadrul UCO.