Sesiuni de formare

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă îşi propune să formeze tineri voluntari în activităţile misionar - pastorale ale Bisericii Ortodoxe. Venind în întâmpinarea unei nevoi cât mai mare a Bisericii în activitatea misionară şi pastorală, Asociaţia a conştientizat valoarea inepuizabilă a tinereţii şi a entuziasmului specific vârstei. Începând cu anul 2009, Asociaţia a conceput un plan de sesiuni de formare de tineri voluntari ortodocşi, care să activeze atât în cadrul proiectelor Asociaţiei, cât şi la nivel local, în parohiile ortodoxe de care aparţin.

Experienţa Asociaţiei în organizarea de evenimente pastorale (forumuri, weekenduri, tabere) şi în formarea de echipe organizatorice (manageriat de proiect pastoral şi social) s-a dublat prin efortul de traducere, adaptare şi transmitere a experienţei internaţionale în activitatea pastorală a Fondacio, chrétiens pour le monde.

Prima sesiunde de formare pentru voluntari a avut loc la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, în perioada 19-22 februarie 2010 şi au participat 17 tineri voluntari români care doresc să se implice în activităţile Asociaţiei şi în alte proiecte de voluntariat creştin. Sesiunea a fost animată de Jocelyne Mouawad (Liban – Franta, responsabil de proiecte de tineret la nivelul Fondacio), Patrick François (vicepreşedinte Fondacio) şi Alexandru Atanase Barna (preşedinte A.O.L.N.).

Conţinutul acestei sesiuni de formare a avut la bază Kitul de formare pentru proiecte de tineret din cadrul Fondacio, relecturat într-o manieră ortodoxă.

În cadrul pregătirii voluntarilor Asociaţiei se încadrează şi participările echipelor de voluntari la sesiunea de informare şi pregătire în redactarea şi managerierea proiectelor europene de tineret din martie 2010 (Bucureşti) din cadrul Proiectului Tineret în Acţiune al Uniunii Europene.