Sesiuni pastorale

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă, având o experienţă amplă în activitatea pastorală cu tinerii prin organizarea de forumuri, tabere, weekenduri tematice îşi propune să faciliteze transmiterea acestei experienţe tuturor celor care doresc să activeze în pastoraţia creştin-ortodoxă în România şi în ţările ortodoxe vecine.

Experienţa Asociaţiei se caracterizează prin:

- preponderenţă locală

- dimensiune internaţională

- accent pe specificitate românească şi ortodoxă

- deschidere spre ecumenism

Astfel, Asociaţia a dezvoltat începând din anul 2009 un plan de sesiuni pastorale cu participare specifică, cu preponderenţă la nivel local. Conţinutul fiecărei sesiuni este elaborat cu participarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu, a C.A.D.C.O (Centrul de Diagnoză şi Cercetare Catehumenală, Omiletică şi în Pedagogia şi Metodologia Religiei Mitropolit Andrei Saguna de pe lângă Mitropolia Ardealului) şi a partenerului ecumenic Fondacio, chrétiens pour le monde.

Sesiunile pastorale se adresează:

- preoţilor parohi şi responsabili cu misiunea şi pastoraţia în rândul tinerilor din Arhiepiscopia Sibiului

- profesorilor de religie la nivel liceal şi gimnazial

- lucrătorilor activi în domeniul societăţii civile, în special în cadrul asociaţiilor religioase şi a O.N.G.-urilor cu specific creştin.

Între 15 şi 17 februarie 2010 a avut loc la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, o sesiune pastorală cuprinzând mai multe conferinţe şi workshopuri ţinute de Gérard Testard (Fondacio, chrétiens pour le monde) şi pr. conf. dr. Constantin Necula, adresate preoţilor ortodocşi din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale din Sibiu şi profesorilor de religie din Braşov, Făgăraş şi Sibiu.

În urma acestei sesiuni şi ca un omagiu pentru întreaga sa activitate în colaborare cu Mitropolia Ardealului, Î.P.S. Sa Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului şi Athiepiscopul Sibiului, a conferit o diplomă de merit fostului preşedinte Fondacio, chrétiens pour le monde, Gérard Testard.